Gouden Philharmoniker Geschiedenis

De Oostenrijkse Munt heeft een traditie van het maken van munten die al meer dan achthonderd jaar terug gaat en die zelfs begonnen is met het vervaardigen van zilveren munten. De Philharmoniker geschiedenis gaat zeker niet zo ver terug maar volgt wel in een lange lijn aan speciale munten die van goud en zilver gemaakt zijn.

Het eerste moment waarop i in de geschiedenis gouden Philharmoniker munten aan kon schaffen was oktober 1989. De Oostenrijkse Munt had het plan opgevat om een speciale munt ui te brengen ter ere van het wereldberoemde filharmonische orkest van Wenen en de bijbehorende muziekschool. Op het moment dat de gouden Philharmoniker geschiedenis begon was het niet de enige gouden beleggingsmunt die verkrijgbaar was. Sterker nog, een achterliggende reden was dat het kopen van gouden munten steeds populairder werd onder beleggers en de Oostenrijkse Munt was er niet vies van om daar een graantje van mee te pikken met de van Oostenrijkse origine Philharmoniker munten op de markt te brengen. Drie jaar voor het ontstaan waren er twee gouden beleggingsmunten op de markt gebracht, de Amerikaanse Gold Eagle en de Australische Gold Nugget sloegen erg aan en moesten concurreren met de Canadese Maple Leaf. Met deze laatste wilde de Canadian Mint proberen het gat op de markt te vullen dat achter gelaten was nadat de eerste echte moderne beleggingsmunt, de Zuid Afrikaanse Krugerrand, slecht beschikbaar was doordat het apartheidsregime geboycot werd. De gouden Philharmoniker geschiedenis zou er eentje worden van vele successen en vooral van een lang en onbedreigd bestaan in Europa. Tot op de dag van vandaag is de Philharmoniker de enige echte gouden beleggingsmunt die in Europa vervaardigd wordt.
Vanaf de eerste dag heeft de Oostenrijkse Munt het goud kopen volgens een beproefd systeem aangepakt. Men heeft er voor gekozen om van het bekende gewicht gouden Philharmoniker munten te slaan waarbij alle gewichten uit gaan van het standaard gewicht van 1 ounce. De geschiedenis gouden Philharmoniker laat verder zien dat er ook munten geslagen worden van een halve ounce, een kwart ounce en een tiende ounce goud. De herkomst gouden Philharmoniker zal wellicht niet uit deze gewichten blijken, Oostenrijk gebruikt immers net als de rest van Europa la jaren het metrische stelsel van maten en gewichten, maar de keuze voor de ounce en delen daarvan is omdat dit de gewichten zijn die ook voor andere munten gebruikt wordt. De gouden Philharmoniker geschiedenis is mede dankzij de gebruikte gewichten zo succesvol geweest omdat deze gewichten wereldwijd gebruikt worden voor het uitdrukken van de koers van goud. Deze wordt, zoals u waarschijnlijk wel weet, uitgedrukt in een aantal dollar per troy ounce, dit betekend ook dat u de koers rechtstreeks kunt vergelijken met de prijs die u bij het gouden Philharmoniker kopen moet betalen. De gouden Philharmoniker geschiedenis is zeer succesvol gebleken, begin jaren negentig was het zelfs de best verkochte gouden beleggingsmunt. Daarmee bleek overduidelijk dat het voor beleggers niet uit maakt waar de munt vandaan komt omdat de van Oostenrijkse origine Philharmoniker van 99,99 procent puur goud is gemaakt.

Het beleggen in goud was jarenlang waar het bij de Philharmoniker kopen om draaide, daarbij is in de gouden Philharmoniker geschiedenis eigenlijk maar één wijziging aangebracht in het ontwerp en dat was de invoering van de euro in 2002 waardoor de muntwaarde veranderde. Toen echter aan het begin van deze eeuw de rush op goud to begon te nemen bleek ook zilver daarbij mee te liften. Veel beleggers lieten goud zelfs schieten om kozen voor zilver kopen omdat zilver duidelijk acht bleef in vergelijking met goud. Dit was voor de Oostenrijkse Munt aanleiding om de Philharmoniker geschiedenis te verrijken en het zilver Philharmoniker kopen mogelijk te maken. Omdat de prijs van zilver natuurlijk een stuk lager is en eventuele meerkosten daardoor al snel te hoog worden bij kleinere exemplaren, worden er alleen zilver Philharmoniker munten van 1 ounce geslagen. De herkomst gouden Philharmoniker is doorgezet in het zilveren exemplaar door deze laatste dezelfde afbeeldingen mee te geven. Uiteraard is wel de opdruk aangepast waar het over het gebruikte materiaal gaat en ook zal de muntwaarde natuurlijk anders zijn. Het bijzondere aan deze uitvoering is dat ook het succes dat in de gouden Philharmoniker geschiedenis behaald werd bij wordt geëvenaard, in de eerste drie jaar van het bestaan van de zilveren Philharmoniker werden er ruim eenenveertig miljoen exemplaren van geslagen. Zonder twijfel zal ook de zilveren uitvoering daardoor als zeer succesvol de Philharmoniker geschiedenis in gaan. Enig verschil is dat de zilveren exemplaren geslagen worden op basis vanuit de vraag van de markt en er van goud een vooraf bepaald aantal geslagen worden.